Facebook Twitter Instagram Galeria Newsletter Catala Castellano
El meu carret

Nota legal

Tots els continguts del web site www.merceriamontserrat.cat, ja siguin textos, imatges, fitxers, animacions, o qualsevol altre contingut són propietat de Montserrat Fàbregues Alguer i trading tecno. Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de realitzar-se amb el previ consentiment dels responsables indicats. trading tecno per la seva banda manté els drets d'autor i autoritza el seu ús pel seu propietari en les condicions establertes en mutu acord, sense alteració de les seves funcionalitats, opcions o codi.

No està permès ni per cap via obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

L'accés a alguns dels serveis que el web www.merceriamontserrat.cat, ofereix a través de la seva pàgina web, implica l'emplenament de formularis de sol·llicitud i el subministrament per part dels usuaris d'algunes dades de caràcter personal. Les dades personals que els usuaris ens facilitin seran incorporades a un fitxer del qual és responsable Montserrat Fàbregues Alguer de gestionar la relació contractual, així com d'informar, formar i comercialitzar el servei i les activitats que estan relacionades. Els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se per email a info@merceriamontserrat.cat.
Fils
Agulles
Llanes
Cotó
Trapillo
Kits de Punt de Creu
Cintes per roba
Costurers
Tisores
Màquines de cosir
Serveis i cursets
Llibres i revistes
MERCERIA MONTSERRAT

Carrer Marià Aguiló, 70 - 08005 BARCELONA Tel: 933 091 895
info@merceriamontserrat.cat
www.merceriamontserrat.cat

Copyright © 2018 Merceria Montserat
Productes - Botiga online - Serveis - Crafty World - Galeria - Newsletter - web dessign
Nota Legal - Termes i condicions generals

Que és PayPal?